LA LLEI ESCOLTA

- Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.

- Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.

- Aprenem a ser útils i a fer servei.

- Som germans de tothom i treballem per la pau.

- Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.

- Defensem la natura i protegim la vida.

- Aprenem a viure en equip i ho fem tot entre tots.

- Som decidits i afrontem les dificultats sense por.

- Estimem el treball i volem fer bé les coses.

- Aprenem a estimar i a jugar net.