LES OPCIONS

PERSONA
- Aquest model educatiu prepara homes i dones per a l’acció, gent capaç d’analitzar situacions, preparar estratègies, tenir recursos i en definitiva actuar. Així aquesta opció d’home serà de descoberta, compromís i d’acció o servei.

TRANSCENDÈNCIA / ESPIRITUALITAT
- MEGSJC contempla l’educació dels nois i les noies des d’una perspectiva global que abasti totes les dimensions de l’home. Parteix de la idea que el ser humà és capaç de tenir sentit de la transcendència, l’opció de fe del moviment vol desvetllar aquesta dimensió i fer-la créixer.
- Ens proposem a través de la nostra acció educativa, trencar la indiferència del nostre temps i educar els nois i les noies perquè siguin capaços d’aturar-se, reflexionar, mirar el seu interior i trobar en ells mateixos aquest sentit de transcendència inherent a la condició humana.

PAÍS
- Volem fer un escoltisme arrelat al país, Catalunya, i educar nois i noies que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos i lliures. Això vol dir que cal entrar a fons a descobrir, a conèixer per poder estimar i a comprometre’s.