L'ESCOLTISME


A Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC), l'escoltisme és un moviment d'educació en el lleure que ofereix a nens i nenes aprendre i créixer mitjançant el mètode escolta i guia.
L'escoltisme pretén formar persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta; generar pensament, opinió i acció. L'escoltisme es mou al voltant d'una proposta educativa adreçada als infants, adolescents, joves i adults del moviment.


Apostem per l'educació en valors des de l'acció quotidiana, basant-nos en tres punts que són indispensables per dinamitzar, transformar o desenvolupar el nostre medi social i superar algunes mancances. Aquestes són el que s'anomenen les opcions o els pilars.

L'altre part de la metodologia és el que s'anomena els dinamismes.
Aquests són 5 estils que defineixen el mètode de treball i educació; centren l'atenció en el protagonisme que tenen els nois i les noies a les unitats.


Són els petits grups els que pensen els projectes que com a grup voldran realitzar, i és el gran grup, la unitat, que per consens tria el projecte, planifica, realitza i revisa. El repartiment de funcions, responsabilitats i àmbits de decisió habitua els nois i les noies al joc democràtic. Això impulsa la maduració de les persones i l’autocreixement, mitjançant la implicació i la participació en tot allò que els afecta a ells i al seu entorn.

Per realitzar aquest projecte, MEGSJC s'encarrega de formar els caps, els joves que de forma voluntària i desinteressada, s'ocupen de l'educació dels nois i les noies i que vetllen perquè aquests pilars i dinamismes siguin els elements de fons en tot moment.