Comunicat de Minyons a favor de la mobilització.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), davant de les
mobilitzacions d’arreu del país per una nova manera de fer política i un nou
ordre econòmic, vol expressar el seu suport a aquestes mostres de
participació activa de la ciutadania.
Des de l’escoltisme i el guiatge sempre hem promogut la formació de
ciutadans crítics i conscients amb la realitat que els envolta i entenem que
aquest moviment expressa una crítica contra una situació de retallades
socials i males pràctiques polítiques i econòmiques que vulnera els drets de
la ciutadania. Els infants i joves som el col·lectiu més vulnerable (amb un atur
juvenil d’un 42%) i el dret a la manifestació i a la crítica pacífica és quelcom
legítim i, fins i tot, necessari, en un moment com aquest. Lamentem que
es vulgui vulnerar aquest dret de manifestació.
Finalment, reivindiquem el paper del món de l’associacionisme i de
l’escoltisme i el guiatge com a eines de participació i transformació social de
dia a dia. Hem estat i som motor de canvi social, i estarem al costat de tots
aquells moviments que, pacíficament, reivindiquin i treballin per un millor
escenari i per deixar un món millor de com l’hem trobat.